Kontakt

Jeden ogólnopolski telefon do zamówień - 222 10 10

 

BIURO FIRMY:
DOMINIUM S.A.
ul. Dąbrowiecka 30
03-932 Warszawa

 

telefon do zamówień: 22 210 10 10

 

telefon do biura: 22 210 10 00

fax: 22 210 10 05

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000295921, NIP 5252415619
Kapitał zakładowy : 8 044 490 PLN

R-k rozliczeniowy
Raiffeisen Bank Polska S.A.: 13 1750 0009 0000 0000 1025 7417
Pekao S.A.: 07 1240 6410 1111 0000 4603 4692

Zadzwoń i zamów Zamów on-line